Varningssignaler

Ett ohälsosamt spelande är när ens spelande får negativa konsekvenser, kontrollförlust och man ljuger om sitt spelande.

Det finns många anledningar till skärmanvändandet. Det är svårt att säga hur skärmandet är för alla men vi kan se att skärmandet har ökat för alla. Enligt nya siffror sitter våra barn mellan 11-16 år,  uppemot 4 h/dag framför en skärm. 

Forskaren och lektor inom Folkhälsovetenskap, Charlotte Hellström, har i sin avhandling från 2015 identifierat tre motivationsgrupper till varför unga spelar online spel: Den första gruppen spelar för det är roligt och socialt, den andra gruppen för att nå status och den tredje gruppen flyr från verkligheten. Det är i de två sistnämnda grupperna som spelandet kan bli negativt, framför allt inom flyktgruppen, när balansen i livet på något sätt rubbas.

Det jag erfarit är att många drabbas och många ungas psykiska och fysiska hälsa påverkas. Välmåendesystemet kommer i obalans. Det blir en ond cirkel som kan skapa både ångest och social isolering. Hela familjen drabbas, konflikter kan uppstå och oron växer.

Varningssignaler kan vara att barnet

  • Halkar efter i skolan eller skolkar på grund av spelandet
  • Humörsvängningar
  • Tappar kontrollen över sin speltid
  • Försämrade sömn- och  kostvanor
  • Tappar kontakten med sina vänner i det verkliga livet
  • Bråk med familjen/relationer
  • Ljuger om speltiden
Scroll to Top