Tips och råd

Allmänna råd till dig som oroar dig för ditt barns skärmvanor.

Den moderna människan lägger stor vikt vid livet vid skärmen vilket skapar både positiva som negativa konsekvenser. Skärmanvändandet har ökat för oss alla men betyder inte att det skapar problem för alla. Däremot behöver vi bli mer medvetna användare. Börja med att förebygga så tidigt som möjligt både med samtal om skärmen och regler. Barnens spelande är alltid föräldrarnas gränssättning. Tiden som barnet spelar har betydelse.  

Vad kan jag som förälder göra?

  • Sätt dig in i verkligheten på nätet. Föräldrar är ofta bra på att engagera sig i sina barns aktiviteter, men glömmer bort att ha koll på nätet. Det behövs fler ”hockeyföräldrar” inom spelvärlden och på Internet i allmänhet. 
  • En svårighet jag ser är att skilda föräldrar inte har gemensamma värderingar kring spelreglerna. Ett tips är att upprätta gemensamma regler hos mor och far. Det främjar både konflikter och oro från båda parter.

Skapa insyn

  • Ha regelbundna samtal i vardagen om skärmen. 
  • Se till att du känner till innehållet i ditt barns spel. Följ åldersmärkningen på spelen (PEGI).

Tips när datorn tagit över livet

  • Om ni börjar se beteendeförändringar kan datortid och barnets mående vara frågor som ni bör fundera kring. Vad är drivkraften till att sitta vid skärmen? Är spelandet roligt och socialt eller har spelandet blivit en verklighetsflykt? 
  • Begränsa tid framför datorn och våga ta kommandot.
  • Att vända och skapa nya skärmvanor tar tid. Det kommer att behövas hårt arbete, mycket tålamod och tid men det går att vända utvecklingen men det krävs engagemang och acceptans. 
Scroll to Top