ICF coach

Coaching handlar om att förändra synsätt och målsättningen är att få människor att ta ett steg framåt i livet.

I coachingen vill vi skapa något nytt, vi vill skapa en ny kultur av lärande, det som är bra. Metoden är mer lösningsfokuserat och målinriktad än probleminriktat. I coaching jobbar vi med det friska i människan, dvs. beteendet och inte med andra medicinska problem. 

Allt mitt arbete vilar på ett coachande förhållningssätt. Även om inte allt kan lösas med hjälp av coaching kan jag se stora vinster i att använda metoden. Det är individen som är experten i sitt liv, jag medvetandegör och ger användbara verktyg för att förhålla sig till situationen samt skapar något nytt för att bryta ohälsosamma mönster. 

Mycket av samtalen handlar just om att lära känna sig själv utanför skärmen och hitta drivkrafterna till förändring.

I praktiken hjälper jag människor att byta fokus på deras villkor. Ungdomar jag möter blir mer motiverade att prata om sig själva och sina tankar då metoden bygger på att skapa något nytt, inte analysera gammalt. Samtalen fokuserar på utveckling, öka medvetenheten och stärka individens kvaliteter, färdigheter och förmågor. ”Det vi fokuserar på växer”. 

Jag möter människor som oftast vill ha en förändring i sin vardag men saknar motivationen och strategier för att ta steget fullt ut. Mitt arbete handlar därför om att lyssna på det unika med varje enskild person och hitta individens metod.

ICF Coach

En certifierad professionell coach arbetar utifrån ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching.  
Läs gärna mer

Forskning om coachning

International Coach Federation är ledande inom att genomföra och förmedla forskning inom coachingområdet. På ICF Research Portal, kan du själv hitta resultatet av forskning i form av intressanta rapporter och undersökningar. ICF uppmuntrar och stödjer evidensbaserad tillämpning av aktuell forskning för effektiv coachning. Coacher ska fatta välgrundade beslut kring metoder och tekniker de använder utifrån … Fortsätt läsa

Scroll to Top