Om Skärmbalans

Datorspelsberoende och dess negativa konsekvenser är ett ganska outforskat ämne. Det finns mycket tyckande och lite fakta. Det finns forskning som säger att det inte är så farligt men det finns  forskning som säger att vi behöver vara försiktiga.

I mitt dagliga arbete överväger jag utifrån ett ohälsosamt spelande,  dvs. när spelandet får negativa konsekvenser, kontrollförlust och man börjar ljuga för att dölja omfattningen av spelandet. Om spelandet skapar problem kan man behöva hjälp på vägen.  

 

Välkommen att läsa vidare Om Datorspelsberoende

Scroll to Top