Om datorspelsberoende

Datorspelsberoende, en psykisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

Datorspelsberoende och dess negativa konsekvenser är ett ganska outforskat ämne. Det finns mycket tyckande och lite fakta.
Det finns forskning som säger att det inte är så farligt men det finns  forskning som säger att vi behöver vara försiktiga. Med den informationshantering (överflöd av information) som finns idag bör vi ha ett kritiskt tänkande och se det från sitt sammanhang. 

I mitt dagliga arbete överväger jag utifrån ett ohälsosamt spelande,  dvs. när spelandet får negativa konsekvenser och kontrollförlust. Om spelandet skapar problem kan man behöva hjälp på vägen.  

En bra start och ett perspektiv i rätt riktning är att Världshälsoorganisationen (WHO) betecknar datorspelsberoende som en psykisk sjukdom. 

 För att diagnostiseras enligt WHO ska individen:

  • Ha haft onormal fixering i minst ett år innan diagnosen kan ställas.
  • Har upplevt negativa konsekvenser kring sitt spelande. 
  • Spelandet leder till försämrade familjerelationer, personliga relationer, yrkesliv eller andra viktiga områden.
  • Kontrollförlust över spelandet, dvs. ökade prioriteringar av spelandet framför andra intressen och aktiviteter samt struntar i negativa konsekvenser.

Läs mer på WHO:s hemsida, här

Lyssna gärna

Dr Vladimir Poznyak, expert of the Department of Mental Health and Substance Abuse of the World Health Organization, responds to questions relating to gaming disorder.

Scroll to Top