Kompetensutveckling

Låt oss bygga broar tillsammans mot en bättre skärmhälsa

Behöver ni mer kunskap om skärmens konsekvenser och problematiskt datorspelande? Verktyg för att bemöta föräldrar och unga på ett respektfullt sätt utan att anklaga eller att de känner sig provocerade?

Många arbetsplatser söker lösningar för att arbeta med skärmens konsekvenser. Hur kan vi nå ungdomarna utan att anklaga dem? Hur finner vi tillvägagångsätt att närma oss varandra och prata om försämrad fysisk hälsa och dåliga matvanor? Hur hjälper vi föräldrarna att hjälpa barnen?

Mycket av frågorna handlar oftast om bemötande och beteende, men hur går vi då tillväga? Vuxenvärlden behöver förhållningssätt utan att anklaga, pedagogiska metoder vars syfte är kunskap, skapa strategier och verktyg.

Jag är här för att hjälpa er att skapa gemensamt ansvar som bygger broar. Hälsofrämjande och förebyggande stödarbete. Metoden bygger på tidigare erfarenheter och vilar på vetenskap. Tillsammans främjar vi ett ansvarsfullt och kontrollerat skärmanvändande. Vi gör ett upplägg utifrån era behov och därefter leder vi processen mot de mål som ni vill uppnå.

Anlita mig som beteendevetare och certifierad ACC – coach så mycket som behövs och jag hjälper er att fokusera på de områden som är viktiga för er.

 

Scroll to Top