Individuellt stöd

Behöver någon individuell stöd för att komma vidare i livet?

När datorspelandet eller skärmanvändandet tar över handlar det oftast om en verklighetsflykt. När livet tar emot kommer impulsen att gå till datorn. Att inse att man låtit bli att skapa en plats i den riktiga världen kan vara oerhört drabbande. Då kan man behöva stöd och hjälp framåt, oavsett ålder och spel. 

Jag möter människor som oftast vill ha en förändring i sin vardag men saknar motivation och strategier för att ta steget fullt ut. Arbetet handlar då om att lära känna sig själv utanför skärmen och hitta drivkrafterna till förändring.

Jag arbetar konsultativt och handleder enskilda individer och familjer som främjar hälsosamma skärmvanor. Det kan handla om samtal kring skärmregler, konflikter som uppstår eller annan vägledning i problematiskt internetanvändande och datorspelande.

Genom coachsamtal, hittar vi familjens eller individens styrkor och utmaningar och lyfter deras potential för att hitta en meningsfull tillvaro samt få till varaktiga beteendeförändringar utanför skärmen. Målsättningen är att få människor att bryta osunda skärmvanor.

Kontakta mig för att diskutera den form som passar er bäst utifrån de behov och önskemål ni har. 

Enskilda samtal

Jag erbjuder stöd samt samtalsserier där vi skapar nya hållbara vanor som ger mer självbalans och skärmbalans. Genom samtal medvetandegörs och klargörs individens livsriktning och vi finner unika verktyg just för dem för att nå deras kortsiktiga som långsiktiga mål. I genomförandet kommer individen att få mer balans i livet, klargjort sin livsriktning och fått verktyg att nå sina mål.

Familjesamtal

Jag erbjuder hjälp i att skapa utrymme för samtal i familjen. Varje familj är unik och vi behöver se till varje unik situation för att kunna hjälpa och se vad som kan vara lösningarna till problemet. Vi kommunicerar, hittar gemensamma spelregler och löser eventuella konfliktknutar som uppkommit på grund av osunda skärmvanor.

Varför coachsamtal?

Jag har mött människor som valt att stänga av sin dator helt och hållet eftersom de inte kan hantera livet utanför skärmen. Det väcker frågor om vad man vill göra med sitt liv när man inte spelar och vem är och vill vara. Jag är noga med att arbeta med att lägga till aktiviteter i livet inte ta bort datorn. Vi måste lära oss att hantera skärmen. Det är viktigt att bereda stigar från samtalsrummen ut i verkliga livet.

Scroll to Top