Individuellt stöd

Är livet satt på paus? Vill du ha en förändring i livet? Investera i dig själv eller den du bryr dig om. 

Jag arbetar konsultativt och coachar enskilda individer och familjer som främjar hälsosamma skärmvanor. det kan handla om samtal kring skärmregler, konflikter som uppstår eller annan vägledning i problematiskt internetanvändande eller datorspelande.  Genom samtalet vill vi hitta familjens eller individens styrkor, utmaningar och lyfta deras potential för att hitta en meningsfull tillvaro samt få till varaktiga beteendeförändringar. Målsättningen är att få människor att ta ett steg framåt i livet och vilja trycka på livets playknapp.

Ni kan boka in enskilt eller med flera familjemedlemmar. Det är er unika situation som avgör tillvägagångssätt.

Enskilda samtal

Jag erbjuder anhörigstöd samt samtalsserier för unga vuxna där vi skapar nya hållbara vanor som ger mer självbalans och skärmbalans.

Genom samtal medvetandegör och klargörs individens livsriktning och vi finner unika verktyg just för dem för att nå deras kortsiktiga och långsiktiga mål. 

I genomförandet kommer individen att få mer balans i livet, klargjort sin livsriktning och fått verktyg att nå sina mål. 

 

 

Minst 3 tillfällen rekommenderas då förändringar och att utforma nya vanor tar tid. 

Familjesamtal

Jag erbjuder hjälp i att skapa utrymme för samtal i familjen. Varje familj är unik och vi behöver se till varje unik individ för att kunna hjälpa och se vad som kan vara lösningarna till problemet.

Vi kommunicerar, hittar gemensamma spelregler och löser eventuella konfliktknutar som uppkommit på grund av osunda skärmvanor.                                     

 

 

 

Minst 2 träffar rekommenderas då ett återbesök alltid är bra för att göra en uppföljning. 


Varför individuellt stöd?

Det är familjens möte. Varje familj är unik och vi behöver se till varje unik situation för att kunna hjälpa och se vad som är hjälpsamt.

Scroll to Top