Gruppstöd

Vill ni ha en förändring men vet inte riktigt hur? Låt oss tillsammans lära av varandra och ge varandra tips och inspiration.

Välkommen till kunskpashöjande diskussioner, vägledning och stöd om problematiskt skärmanvändande där psykisk hälsa står i centrum. Vi vill i grupp ge ett bredare perspektiv och mer kunskap om problematiskt skärmanvändande och dess konsekvenser.
Vi arbetar med de vanligaste situationerna som uppstår i vardagen. Vår främsta uppgift är att få igång en dialog som syftar till att ge varandra inspiration, tips och mer förståelse i ämnet. Vi lär av varandra och får nya strategier i hur vi kan bemästra svåra situationer som uppstår kring datorn. 

Investera i dig själv eller någon du bryr dig om. 

Jag erbjuder föräldrastöd och gruppstöd för unga vuxna.

Föräldrastöd

Föräldrastödet är tänkt att bygga broar mellan unga och föräldrar. En aktivitet för delar eller hela familjen. Syftet är att träffa andra i liknande situation och därmed skapa en dialog om skärmvanor och bringa mer kunskap och förståelse. Ett forum där unga och anhöriga möts för att hitta en gemensam förståelse för varandras perspektiv inom skärmens konsekvenser. Här djupdyker vi mer och får verktyg i vardagen. 

Erfarenhetsutbyte, igenkänning, humor och hoppfullhet är viktiga ingredienser i konceptet samt finna nya tillvägagångssätt i den kulturkrock som kan uppstå mellan ungdomar och vuxna. 

fastkedjad med spelberoende och obalanserad skärmanvändning

Gruppstöd för unga vuxna

Gruppstödet är tänkt för unga vuxna. Syftar till ett mer hållbart skärmanvändande genom ökad kunskap, erfarenhetsutbyte samt reflektion i grupp. Genom att ta del av andras berättelser känner man sig inte ensam vilket skapar en gemenskap, ett igenkännande och hoppfullhet.     

                                                           

Vi arbetar med beteendeförändringar där drivkraften kommer från individen. I genomförandet kommer individen att få med skärmbalans, klargjort sin livsriktning och fått verktyg för att nå sina mål. 

Varför gruppstöd?

Om någon i familjen spelar för mycket eller drar sig undan påverkas hela familjen. Då kan det vara både lärorikt och givande att kunna träffa andra i liknande situation, att få dela erfarenheter och tankar samt bli inspirerad genom tips och kunskap.

Scroll to Top