Gruppstöd

Vill er organisation välkomna vägledning och stöd kring osunda skärmvanor eller problematiskt datorspelande? 

Forskningen visar att familjen och föräldrarna har störst betydelse för att ge barnen ett gott liv. Risken att utveckla problem minskar när barn och föräldrar har en varm relation. Nyckeln till framgång verkar således vara ett gott samspel mellan föräldrar och barn. Bland skyddsfaktorerna finns bl.a. varma och förtroendefulla relationer, förmåga hos föräldrar att lyssna på och kommunicera med barnet samt sätta tydliga normer och förväntningar. 

Vi vill i grupp ge ett bredare perspektiv och mer kunskap om problematiskt skärmanvändande och dess konsekvenser. Vi arbetar med de vanligaste problemen som uppstår i vardagen. Vi är många som stöter på problemet, oavsett orsak behöver vi verktyg. 

Vår främsta uppgift är inte att diskutera själva orsaken till problematiken utan vi ser att problemet finns och vi vill istället få igång en dialog som syftar till att ge varandra inspiration, tips, mer förståelse, kunskap och gemenskap i ämnet och dess konsekvenser.  Vi lär av varandra och får nya strategier i hur vi kan bemästra svåra situationer som uppstår kring datorn.

Jag erbjuder två olika typer av gruppstöd, föräldrastöd och Gruppstöd för unga vuxna.

Föräldrastöd

Föräldrastöd som är tänkt att bygga broar mellan unga och föräldrar.    En aktivitet för delar eller hela familjen. Syftet är att få träffa andra i liknande situation och därmed skapa en dialog om skärmvanor och bringa mer kunskap och förståelse. Ett forum där unga vuxna och anhöriga möts för att hitta en gemensam förståelse för varandras perspektiv inom skärmens konsekvenser. Erfarenhetsutbyte, igenkänning, humor och hoppfullhet är viktiga ingredienser i konceptet samt finna nya tillvägagångssätt i den kulturkrock som kan uppstå mellan ungdomar och vuxna.

fastkedjad med spelberoende och obalanserad skärmanvändning

Gruppstöd för unga vuxna

Gruppstödet är tänkt för unga vuxna. Syftar till ett mer hållbart skärmanvändande genom ökad kunskap, erfarenhetsutbyte samt förändrade skärmvanor. Genom att ta del av andras berättelser känner man sig inte ensam vilket skapar en gemenskap, ett igenkännande och hoppfullhet.
Vi arbetar med beteendeförändringar där drivkraften kommer från individen.
I genomförandet kommer individen att få mer skärmbalans, klargjort sin livsriktning och fått verktyg att nå sina mål


Varför gruppstöd?

Efter fyra års erfarenheter av öppna självhjälpsgrupper har jag nu valt att utveckla ett nytt koncept.
Ett koncept där gruppen stöttar och stärker varandra. Framgångsfaktorer är just erfarenhetsutbytet, den gedigna kunskapen och lärandet som finns i gruppen. 

Scroll to Top