Föreläsningar

Jag erbjuder hälsofrämjande och förebyggande föreläsningar där psykisk hälsa står i centrum. Syftet är att upplysa och informera om mina erfarenheter inom spelberoende samt presentera användbara verktyg till ett mer sunt skärmanvändande. Deltagarna får en ökad förståelse för skärmens/spelandets tjusning och glädje, men även som flykt från en mer påfrestande vardag.

Jag delar med mig av tidigare erfarenheter, vetenskap och medvetandegör riskerna med ett problematiskt skärmanvändande och på vilka sätt det kan påverka livet.

Du kan boka in tre olika typer av föreläsningar.

room-2775435_1920

Elevföreläsningar

På elevföreläsningarna får eleverna vägledning i självbalans och skärmbalans och mer kunskap kring skärmens konsekvenser.

Föräldraföreläsningar

På föräldraföreläsningen får föräldrarna kunskap om ungas förhållande till skärmen, datorspelen och internet. De får en ökad förståelse för spelandets tjusning och glädje, men även som flykt från en mer påfrestande vardag.

Diskussionskvällar

På diskussionskvällen diskuteras ungas förhållande till skärmen, datorspelen och internet. Det kommer att ges utrymme för diskussion som förhoppningsvis ger konkreta verktyg för hur vi kan stötta våra unga till att bli medvetna datorspelare och skärmanvändare.