Föreläsningar

Jag erbjuder hälsofrämjande och förebyggande föreläsningar där psykisk hälsa står i centrum. Syftet är att upplysa och informera om mina erfarenheter inom spelberoende samt presentera användbara verktyg till ett mer sunt skärmanvändande. Deltagarna får en ökad förståelse för skärmens/spelandets tjusning och glädje, men även som flykt från en mer påfrestande vardag.

Jag delar med mig av tidigare erfarenheter, vetenskap och medvetandegör riskerna med ett problematiskt skärmanvändande och på vilka sätt det kan påverka livet.

Jag erbjuder även diskussionskvällen där vi diskuterar ungas förhållande till skärmen, datorspelen och internet. Det kommer att ges utrymme för diskussion som förhoppningsvis ger konkreta verktyg för hur vi kan stötta våra unga till att bli medvetna datorspelare och skärmanvändare.

room-2775435_1920
Scroll to Top