Skärmbalansen,
trycker på livets playknapp!

Hej! Jag heter Tarja och driver Skärmbalansen. Skärmbalansen är ett företag som vänder sig både till privatpersoner som organisationer.
Jag erbjuder individuellt stöd och gruppstöd till föräldrar och unga vuxna. Kompetensutveckling, föreläsningar och handledning till verksamheter som behöver verktyg, kunskap och vägledning.

Jag hjälper unga vuxna att finna nya beteendeförändringar samt att hitta ett positivt förhållande till osunda skärmvanor och problematiskt datorspelande.

Min utgångspunkt är er specifika situation vilket gör att aktiviteterna är anpassade till de specifika förhållanden som ni befinner er i. Välkommen att navigera dig vidare och hitta det som passar dig. 

Mot en bättre skärmhälsa… 

Hur jag arbetar

Handleder

Jag arbetar med beteendeförändringar där drivkraften kommer från individen. Jag arbetar tvärvetenskapligt och det finns en öppenhet mellan val av vetenskap, metoder och lösningar. Allt mitt arbete vilar på ett coachande förhållningssätt.

Teamcoachar

Kompetensutveckling för yrkeskunniga.
Reflektion och kunskap och strategiska och användbara samtalsverktyg för att ta sig an problematiska datoranvändande. Metoden bygger på tidigare erfarenheter och en metodik jag, via samtal med hjälpsökande har tagit fram tillsammans. Vi utvecklar och arbetar med förändringar.

Föreläser

Föreläsningar och diskussionskvällar för unga vuxna och deras anhöriga för att bli en mer medveten skärmanvändare.


Mina erbjudanden

Föreläsningar

Föreläsningar där psykisk hälsa
står i centrum. Syftet är att upplysa, informera samt presentera användbara verktyg till ett mer sunt skärmanvändande genom
ökad kunskap.

Kompetens utveckling

Kompetensutveckling i form av teamcoachning riktade till yrkeskunniga inom kommunen och andra sociala verksamheter. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som täcker era behov .

Anhörigstöd

Anhöriga som inte når fram till sitt barn eller sin partner kan behöva stöd i att stärka sig själv och få användbara verktyg.

Föräldrastöd

En gruppaktivitet för delar eller hela familjen. Syftet är att träffa andra i liknande situation och därmed skapa en dialog om skärmvanor och skapa nya förhållningssätt för att hantera osunda skärmvanor.

Individuellt stöd

Handledning och coaching till enskilda individer och familjer som främjar sunda relationer till skärmen. Vi skapar nya förhållningssätt för att hantera osunda skärmvanor.

Gruppstöd unga vuxna

Syftar till att få nya strategier,
ett mer hållbart skärmanvändande genom ökad kunskap, erfarenhetsutbyte samt förändrade skärmvanor.

”Jag möter människor som oftast vill ha en förändring men saknar motivation och strategier för att ta steget fullt ut. Det väcker frågor om vad man vill göra med sitt liv när man inte spelar och vem man är och vill vara. Det är därför viktigt att bereda stigar från samtalsrummen ut i verkliga livet”. 

 Läs mer

Tarja Larsson

Beteendevetare och icf coach

Projektet
Överdrivet dataspelade

Dagens arbete bygger på tidigare erfarenheter ifrån arvsfondsprojektet Överdrivet dataspelande där cirka 300 unika hjälpsökande deltog. Av dessa var 120 unga vuxna. Insatserna byggde på öppna kvällsmöten samt enskilda samtal enskilt eller i familj.

Läs mer 

Tidigare samarbeten

Härryda kommun

Hållit i flera föreläsningar om Överdrivet dataspelande.

Stiftelsen Ågrenska

Hållit i föreläsningar samt diskussionskvällar för föräldrar.

Spelberoendes förening

Arbetat i projektet Överdrivet dataspelande.

Kontakta mig för att diskutera den form som passar er utifrån era behov.